Voorwaarden Garantie

Onderhavige garantievoorwaarden zijn van toepassing vanaf 01-04-2023 en vervangen alle voorgaande versies van eerdere garantievoorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden bij elke aankoop van een Roboclean toestel. Handel steeds volgens deze algemene garantievoorwaarden. De niet-naleving ervan kan als gevolg hebben dat uw garantie eenzijdig wordt herroepen door Roboclean Belgium.

 1. De Roboclean is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik de Roboclean niet buitenshuis en op natte oppervlakken.
 2. Gebruik de Roboclean alleen zoals beschreven in de handleiding die u werd meegegeven met uw apparaat. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
 3. Controleer altijd of het apparaat of het snoer beschadigd is voordat u het apparaat in gebruik neemt. Als er schade is, gebruik dan het apparaat niet en neem contact op met de technische dienst van Roboclean Belgium op het telefoonnummer 078 48 60 11 (voor België) of contacteer uw adviseur.
 4. Het netsnoer moet regelmatig worden gecontroleerd. Een apparaat met een beschadigd netsnoer mag niet worden gebruikt. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal voorbereid snoer of snoer dat is opgesteld door de fabrikant of door een geautoriseerde serviceprovider. Deze handling moet steeds worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceprovider. Neem in dit geval contact op met de technische dienst van Roboclean Belgium op het telefoonnummer 078 48 60 11 (voor België) of contacteer uw adviseur.
 5. Zuig geen brandende of rokende voorwerpen zoals sigaretten, lucifers, sintels of hete assen op. Gebruik het apparaat niet om brandbare of vluchtige vloeistoffen zoals brandstof op te ruimen en gebruik het apparaat niet waar deze materialen aanwezig kunnen zijn.
 6. Gebruik uw apparaat nooit om een open haard, schoorsteen of de binnenkant van kanalen te reinigen die niet beperkt zijn tot die zoals roet, keramiekpoeder, gips, plaatstof, etc.
 7. Gebruik uw apparaat nooit om vluchtige of giftige stoffen of in de buurt van deze stoffen op te ruimen.
 8. Uw apparaat is uitgerust met een thermische motorbeveiliging die oververhitting en beschadiging van de power nozzle-motor voorkomt. Deze functie stopt en beschermd de motor wanneer een voorwerp in de power nozzle komt vast te zitten, de borstel erg vuil of belast is. Maak u geen zorgen als het apparaat plots stopt; haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de voorwerpen die de motor belasten en ga door met uw Roboclean.
 9. Gebruik de power nozzle niet op natte oppervlakken en om water of andere vloeistoffen meet op te ruimen. Gebruik het alleen voor het opruimen van droge oppervlakken en voorwerpen.
 10. Schakel de Roboclean altijd uit voordat u een slang of de power nozzle aansluit of loskoppelt.
 11. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u uw Roboclean gaat reinigen of er onderhoud aan gaat plegen. Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
 12. Probeer uw apparaat niet te repareren in geval van functiestoornis of als er een nadelige aandoening wordt vermoed. Neem voor help in dit geval contact op met de technische dienst van Roboclean Belgium op het telefoonnummer 078 48 60 11 (voor België) of contacteer uw adviseur.
 13. Basisgarantie SPLUS en SPLUS PRO : 4 jaar op de motor en alle andere onderdelen. Werkuren en/of transport worden steeds aangerekend. Garantie geldt enkel op onderdelen.
 14. Slijtage van borstels, gebroken waterpannen, gebroken borstels, doorgebeten kabels vallen niet onder de gebruikelijke garantie.
 15. Enkel Roboclean SPLUS en Roboclean SPLUS PRO kunnen in 2023 nieuw aangekocht worden. Oudere modellen van de Roboclean serie kunnen we steeds herstellen, en dit meestal gedurende 25 jaar.
 16. De aanvullende commerciële garantie op zowel de Roboclean SPLUS als de Roboclean SPLUS PRO zijn enkel van toepassing wanneer aan het ‘dagelijks onderhoud’ door de klant is voldaan.

Aura Products Belgium