Voorwaarden abonnementen

Algemene abonnementsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw overeenkomst met Aura Products Belgium comm.v, gevestigd Winkelomseheide 233, 2440 Geel. Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0799.674.037, bij het afsluiten van een abonnement. Door een abonnement af te sluiten stemt u in met deze aanvullende algemene voorwaarden. Deze aanvullende algemene voorwaarden gelden naast de algemene verkoopsvoorwaarden, die u kunt raadplegen op deze webshop onder het kopje ‘algemene voorwaarden’ of op: http://terms.aura-products.be.

Aura Products Belgium biedt verschillende abonnementsformules (bundels) aan:

  • Roboclean Easy bundels;
  • schoonmaakbundels;
  • toiletbundels;
  • wasbundels;
  • gecombineerde bundels.

1. Wie komt in aanmerking voor een abonnement?

Klanten moeten minstens achttien jaar oud zijn. Er is geen limiet voor et aantal afgesloten abonnementen per klantnummer.

2. Moet ik klant zijn van Aura Products Belgium om een bundel te kunnen afsluiten?

Ja, om een bundel af te sluiten, dient u in het bezit te zijn van een klantnummer van Aura Products Belgium. U kan uw klantnummer vinden rechts bovenaan op uw factuur. Indien u nog geen klantnummer heeft, kan u zich als klant registreren op onze website, op onze webshop, bij uw adviseur, via onze klantendienst op het nummer 078 48 60 11 of in onze winkel(s).

3. Hoeveel kost een bundel?

Het bedrag dat u maandelijks betaalt, hangt af van het soort bundel dat u kiest. U betaalt altijd een vast bedrag per maand. De maandprijzen van onze bundels staan vermeld op onze webshop en zijn geafficheerd in onze winkel(s).

4. Wat is er inbegrepen in mijn bundel?

Welke goederen u periodiek ontvangt kan u raadplegen op onze webshop of in onze winkel(s).

5. Hoe abonneer ik me op een bundel?

Een bundel kunt u direct via de webshop afsluiten (het wordt meteen geactiveerd). De maandelijkse bijdrage is verschuldigd op het moment dat u uw bundel afsluit. U moet het maandelijkse door middel van domiciliëring betalen. Tijdens dit proces krijgt u de vraag om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring. Wanneer uw abonnement is geactiveerd ontvangt u daarvan nog een schriftelijke bevestiging van ons door middel van een bevestigingsmail.

6. Herroepingstermijn

U hebt recht om te allen tijde van gedachten te veranderen en zonder opgave van reden uw abonnement te herroepen.

  • Om dit recht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring te informeren over uw besluit. Dat kan via een herroepingsformulier, dat u op uw klantenzone vindt. U mag ook via een andere weg met ons hierover contact opnemen. Wij verwijzen u ook door naar de contactgegevens op uw klantenzone, op onze website en op onze webshop.
  • Indien u uw abonnement opzegt, zal u niet meer gefactureerd worden voor de maand die volgt op uw opzegging. U heeft geen recht op terugbetaling van uw abonnementsbijdragen die u heeft betaalt vóór uw opzegging.
  • Eventuele terugbetalingen gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als dat u gebruikt hebt bij het verrichten van de transactie. Voor eventuele terugbetalingen worden geen kosten in rekening gebracht.
  • U verliest uw herroepingsrecht wanneer u producten heeft verbruikt. Eventuele aangebroken producten kan u niet terugsturen. Wij raden daarom aan om kartonnen en verzegelde verpakkingen niet te openen en er voorzichtig mee om te springen.

7. Hoe lang loopt mijn bundel?

Uw abonnement loopt net zolang door als uw maandelijkse betalingen worden uitgevoerd. Indien u een abonnement heeft van bepaalde tijd heeft afgesloten, wordt uw abonnement stilzwijgend en voor onbepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden verlengt, tenzij u ons voor het einde van de termijn laat weten dat u het abonnement wilt opzeggen. U kan uw abonnement op elk gewenst moment en zonder bijkomende kosten opzeggen.

8. Mislukte betalingen

Indien de betaling van uw maandelijkse bijdrage op de vervaldag mislukt, zal ons geautomatiseerde systeem gedurende drie opeenvolgende dagen opnieuw proberen. Het eventueel openstaande saldo zal worden overgedragen, zodat de eerstvolgende betaling zal gebeuren voor de afgelopen en de lopende maand. Na twee mislukte betalingen zullen wij de toegang tot uw klantenzone stopzetten, totdat het verschuldigde bedrag is overgemaakt. Uw abonnement zal bijgevolg worden beëindigd.

9. Uw abonnement stopzetten

Als u uw abonnement wil opzeggen, kunt u dit doen via uw klantenzone onder het kopje “abonnementen” in het navigatiemenu van uw account, door contact op te nemen met onze klantendienst via 078 48 60 11. U hebt geen recht op terugbetaling van de maandelijkse bijdragen die u op het moment van opzegging al heeft betaald. U kan Roboclean Easy op elk gewenst moment opzeggen zonder dat u daarvoor gestraft wordt.

Aura Products Belgium behoudt zich het recht voor om uw abonnement op elk moment te beëindigen bij misbruik of niet-naleving van de algemene voorwaarden.

10. Gebruiksvoorwaarden

Aura Products Belgium behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden met betrekking tot onze abonnementsformules van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer dit gebeurt, zullen we de klanten voor wie dit gevolgen heeft op gepaste wijze informeren.

11. Privacy

De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan Roboclean Easy worden verwerkt door Roboclean Belgium met inachtneming van de privacyverklaring van Roboclean Belgium zoals vermeld op http://terms.aura-products.be.

12. Updates en meldingen

Aura Products Belgium zal u gedurende de looptijd van uw abonnement per e-mail op de hoogte houden van interessante updates en u informeren over uw eventuele openstaande posten. Voor klanten die niet over internettoegang beschikken zullen deze communicaties per brief gebeuren.

13. Contactpersoon

Voor extra informatie, eventuele vragen of klachten met betrekking tot uw abonnement kunt u contact opnemen met de klantendienst op het nummer 078 48 60 11 of via het online contactformulier op uw klantenzone, op onze website of op onze webshop

Afhankelijk van de aard van uw vraag of klacht en de manier waarop u contact heeft opgenomen met de klantendienst, krijgt u telefoon of per e-mail antwoord. Binnen de week ontvangt u een reactie van ons.


Aura Products Belgium